(Kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

ODEZWA KOMENDY NACZELNEJ POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ DO OBYWATELI.

ALEKSANDER KRAKOWSKI (1862-1938) BISKUP

ZDZISŁAW LUBOMIRSKI (1865-1943) PRAWNIK

JÓZEF OSTROWSKI (1850-1923) POLITYK

POROZUMIENIE O ZAWIESZENIU BRONI POMIĘDZY NIEMCAMI A ROSJĄ SOWIECKĄ PODPISANO W BRZEŚCIU W DNIU 2.12.1917r.

POKOJOWY TRAKTAT BRZESKI PODPISANO 9 LUTEGO 1918r. W BRZEŚCIU POMIĘDZY CESARSTWEM NIEMIECKIM I AUSTROWĘGRAMI, A UKRAIŃSKĄ REPUBLIKĄ LUDOWĄ.

MEDAL Z 17.12.1917r. UPAMIĘTNIA POCZĄTEK ROKOWAŃ POKOJOWYCH W BRZEŚCIU LITEWSKIM.

DNIA 11.11.1918r. POLSKA ODZYSKAŁA NIEPODLEGŁOŚĆ PO 123 LATACH NIEWOLI.
ODDZIAŁY WOJSKA POLSKIEGO PO KRÓTKOTRWAŁYCH WALKACH ULICZNYCH Z NIEMCAMI ZAJĘŁY MIASTO I TWIERDZĘ 9.02.1919r.

ARMIA SOWIECKA RUSZYŁA 4.07.1920r. NA PODBÓJ ZIEM POLSKICH I W OKRESIE OD 1 DO 19 SIERPNIA PRZEBYWAŁA W ZDOBYTYM BRZEŚCIU. MIASTO ZOSTAŁO ODBITE PRZEZ ŻOŁNIERZY WP 20.08.1920r.

NA STRONIE: Wojna polsko-bolszewicka - Wikipedia, wolna encyklopedia

SERIAL HISTORYCZNY TVP Z 2010r. "1920. WOJNA I MIŁOŚĆ" W REŻYSERII MACIEJA MIGASA PRZEDSTAWIA SOWIECKO-POLSKIE EPIZODY WOJENNE, MIŁOŚĆ I ZDRADĘ.

BITWA STOCZONA W DNIACH 13-25 SIERPNIA 1920r. W CZASIE WOJNY POLSKO-BOLSZEWICKIEJ ZDECYDOWAŁA O ZACHOWANIU NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ I PRZEKREŚLIŁA PLANY ROZPRZESTRZENIENIA SIĘ REWOLUCJI NA EUROPĘ ZACHODNIĄ.

* MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI NACZELNY WÓDZ

* GEN. TADEUSZ ROZWADOWSKI SZEF SZTABU GŁÓWNEGO

DOWÓDCY FRONTÓW:

* GEN. JÓZEF HALLER - PÓŁNOCNEGO

* GEN. EDWARD RYDZ-ŚMIGŁY - ŚRODKOWEGO< POPRZEDNIA >     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69     < NASTĘPNA >