(Kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

KORESPONDENCJA ŻYDÓW UWIĘZIONYCH W GETTACH:

- LIST WYSŁANY DO GETTA W WARSZAWIE W 1940r.

- KARTKA POCZTOWA WYSŁANA Z GETTA W KRAKOWIE W 1941r.

- KARTKA POCZTOWA WYSŁANA Z GETTA W WARSZAWIE DO NOWEGO JORKU W 1941r.

- LIST WYSŁAŁA RADA ŻYDOWSKA W NIEPOŁOMICACH DO KRAKOWA W 1941r.

TABLICE INFORMACYJNE NA OGRODZENIU GETTA:
- "OBSZAR ZAMIESZKAŁY PRZEZ ŻYDÓW WSTĘP WZBRONIONY",
- "ZAMKNIĘTE DLA PIESZYCH".

TABLICA NA OGRODZENIU GETTA W BRZEŚCIU Z 1942r. Z NAPISEM: OSTRZEŻENIE / WSTĘP DO DZIELNICY ŻYDOWSKIEJ DLA MIEJSCOWEJ LUDNOŚCI ARYJSKIEJ JEST POD SUROWĄ KARĄ WZBRONIONY / KOMENDANT MIASTA. NAPIS JEST W JĘZYKU NIEMIECKIM, ROSYJSKIM I POLSKIM.

ŻYDZI WYCHODZĄ Z GETTA DO PRACY PRZYMUSOWEJ.

ŻYDZI W GETCIE PRZED WYWIEZIENIEM NA ROZSTRZELANIE.

ZAŁADUNEK ŻYDÓW DO TOWAROWYCH WAGONÓW. TRANSPORTY BYŁY KIEROWANE DO OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH.

LEGITYMACJE SŁUŻBOWE PRACOWNIC KOBIECEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO W RAVENSBRÜCK POWSTAŁEGO W 1938r.

FRL. MARIANNE MINGER JEST CZŁONKINIĄ ZESPOŁU OBOZU KONCENTRACYJNEGO W REVENSBRÜCK. WSZYSTKIE OSOBY PUBLICZNE PROSZONE O ZAGWARANTOWANIE JEJ OCHRONY I POMOCY.

FRIULEIN MARTH SIEGERT BYŁA STRAŻNICZKĄ WIĘZIENNĄ I NALEŻAŁA DO ŻEŃSKICH SIŁ POMOCNICZYCH WAFFEN-SS.

Ku Zagładzie - film dokumentalny. Świadkowie Epoki (<- WEJŚCIE)

ZBRODNIE NIEMIECKIE W POLSCE (1941-1945) (<-WEJŚCIE)

MIEJSCA ZBRODNI NIEMIECKICH W POLSCE (<-WEJŚCIE)

MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH - POLIN (<-WEJŚCIE)

HISTORIA OD IDEI, PRZEZ OHEL DO MUZEUM POLIN (<-WEJŚCIE)

RZEŹ WOŁYŃSKA - LUDOBÓJSTWO DOKONANE PRZEZ NACJONALISTÓW UKRAIŃSKICH OUN I UPA WOBEC MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W DAWNYM WOJEWÓDZTWIE WOŁYŃSKIM II RP W LATACH 1939-1945.

RZEŹ WOŁYŃSKA (<-WEJŚCIE)

RZEŹ WOŁYŃSKA (<-WEJŚCIE)

RZEŹ WOŁYŃSKA (<-WEJŚCIE)

DLACZEGO UPA DOKONAŁA LUDOBÓJSTWA NA WOŁYNIU? (<-WEJŚCIE)

IPN TV 1943 ZBRODNIA WOŁYŃSKA (<-WEJŚCIE)< POPRZEDNIA >     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82     < NASTĘPNA >