(Kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

ADOLF HITLER (1889-1945)

ADOLF HITLER (<-WEJŚCIE)

Prawdziwy głos A. Hitlera (<- WEJŚCIE)

GENERAŁ KONSTANTY PLISOWSKI (1890-1940) DOWÓDCA OBRONY TWIERDZY BRZESKIEJ W 1939r., ZAMORDOWANY PRZEZ NKWD W STAROBIELSKU W 1940r. BIOGRAFIA GENERAŁA NA STRONIE:
KONSTANTY PLISOWSKI (<-WEJŚCIE)

OBRONA TIWERDZY BRZESKIEJ (1939) (<-WEJŚCIE)

OBRONA POLESIA - FILM DOKUMENTALNY W REŻYSERII MIROSŁAWA GRONOWSKIEGO Z 2007r. NA STRONIE: Kleeberg odszedł - Kleeberczycy zostali (<- WEJŚCIE)

PPŁK DYPL. ALOJZY HORAK (1891-1943) SZEF SZTABU OBRONY TWIERDZY BRZESKIEJ. W CZASIE OKUPACJI NIEMIECKIEJ INSPEKTOR I SZEF SZKOLENIA KG BCH ORAZ KOMENDANT ZWZ OKRĘGU WARSZAWA - WOJEWÓDZTWO. PO ARESZTOWANIIU ZOSTAŁ ROZSTRZELANY PRZEZ GESTAPO.

BIOGRAFIA PUŁKOWNIKA NA STRONIE:
ALOJZY HORAK (<-WEJŚCIE)

KAPITAN WACŁAW RADZISZEWSKI (1898-1940) W CZASIE WOJNY SOWIECKO-POLSKIEJ W 1919r. ZOSTAŁ ODZNACZONY SREBRNYM KRZYŻEM ORDERU WOJENNEGO VIRTUTI MILITARI. WE WRZEŚNIU 1939r. JAKO DOWÓDCA BATALIONU MARSZOWEGO 82 PUŁKU PIECHOTY, WCHODZIŁ W SKŁAD ZAŁOGI OBRONY TWIERDZY. OSTATNI OBROŃCA TWIERDZY BRZESKIEJ - KPT. W. RADZISZEWSKI ZOSTAŁ ROZSTRZELANY PRZEZ NKWD W KATYNIU.

PRZEBIEG SŁUŻBY KAPITANA NA STRONIE:
WACŁAW RADZISZEWSKI (<-WEJŚCIE)

ROZMIESZCZENIE JEDNOSTEK ZGRUPOWANIA "BRZEŚĆ" W CZASIE OBRONY TWIERDZY BRZESKIEJ 14-17 WRZEŚNIA 1939r.

POLSKIE DZIAŁA ARTYLERII PRZECIWLOTNICZEJ NA STANOWISKACH W REJONIE WIĘZIENIA "BRYGIDKI" W TWIERDZY.

GENERAŁ HEINZ GUDERIAN (1888 CHEŁMNO NAD WISŁĄ +1954 GOSLAR W SAKSONII). DOWÓDCA XIX KORPUSU PANCERNEGO WEHRMACHTU. OD 1943r. INSPEKTOR WOJSK PANCERNYCH, W LATACH 1944-1945 SZEF SZTABU GENERALNEGO WOJSK LĄDOWYCH WEHRMACHTU; ODPOWIEDZIALNY ZA ZBRODNIE WOJENNE. AUTOR KSIĄŻKI "WSPOMNIENIA ŻOŁNIERZA" WYDANEJ W 1958r.

BIOGRAFIA GENERAŁA NA STRONIE:
HEINZ GUDERIAN (<-WEJŚCIE)

PIERWSZE WYDANIE KSIĄŻKI W 1937r.

MIEJSCEM KONCENTRACJI XIX KORPUSU PANCERNEGO WEHRMACHTU BYŁ POLIGON WOJSKOWY GROSS-BORN, DZISIEJSZE BORNE-SULINOWO. ODDZIAŁY TEGO KORPUSU DOWODZONE PRZEZ GENERAŁA H.GUDERIANA ZDOBYWAŁY TWIERDZĘ BRZESKĄ W 1939 I 1941r. W GROSS-BORN W 1938r. POWSTAŁ KOMPLEKS KOSZAROWY I POLIGON ARTYLERII.

OBSZAR POLIGONU OBEJMOWAŁ 215 km2

HITLER WYKORZYSTAŁ TEREN BORNEGO SULINOWA DO BUDOWY POLIGONU (<-WEJŚCIE)

GROSS BORN. TAK POWSTAŁ GARNIZON (<-WEJŚCIE)< POPRZEDNIA >     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87     < NASTĘPNA >