(Kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

KOŚCIÓŁ PW. IMIENIA JEZUSA I KLASZTOR JEZUITÓW Z 1623r.

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARBARY I KLASZTOR TRYNITARZY Z 1628r.

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ZOFII I KLASZTOR DOMINIKANÓW Z 1651r.

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. TRÓJCY I KLASZTOR AUGUSTIANÓW Z 1686r.

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA I KLASZTOR BERNARDYNÓW Z 1653r. Z OBRAZEM MATKI BOSKIEJ BRZESKIEJ Z 1628r.

KOŚCIÓŁ I KLASZTOR BERNARDYNÓW ORAZ KOŚCIÓŁ PW. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP I KLASZTOR BERNARDYNEK Z 1787r.

ZDJĘCIA OBRAZÓW PANORAMY TWIERDZY Z 1840r. MALARZA MARCINA ZALEWSKIEGO (1796-1877). OBRAZY ZNAJDUJĄ SIĘ W MUZEUM OBRONY TWIERDZY BRZESKIEJ.

WIDOK OD STRONY TERESPOLA

PLAN TWIERDZY Z 1859r. ZNAJDUJE SIĘ W MUZEUM HISTORII MIASTA

MAKIETA TWIERDZY Z 1870r. ZNAJDUJE SIĘ W MUZEUM OBRONY TWIERDZY BRZESKIEJ.

CERKIEW PW. ŚW. MIKOŁAJA WZNIESIONA NA WYSPIE CENTRALNEJ W 1876r. POWSTAŁA ONA NA FUNDAMENTACH STAREJ CERKWI Z 1830r. PO ADAPTACJI KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO PW. ŚW. TRÓJCY PRZY KLASZTORZE AUGUSTIANÓW.

BUDYNEK KOSZAROWY SZKOŁY KADETÓW IM. ALEKSANDRA II

ODZNAKA PAMIĄTKOWA SZKOŁY KADETÓW

PRZYJAZD CARA ALEKSANDRA III DO BRZEŚCIA W 1886r.

POWITANIE CARA PRZED CERKWIĄ PW. ŚW. MIKOŁAJA W TWIERDZY.

PERSONEL SZPITALA WOJSKOWEGO< POPRZEDNIA >     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72     < NASTĘPNA >