(Kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

- OPUSZCZA TWIERDZĘ

W 1934r. DOWÓDCA IX OKRĘGU KORPUSU W TWIERDZY - GENERAŁ M. RYŚ-TROJANOWSKI GOŚCIŁ Z RODZINĄ MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO WRAZ Z ADIUTANTAMI.

JEDNODNIÓWKA "KORPUS POLESKI" ZOSTAŁA WYDANA W BRZEŚCIU W 1928r. Z OKAZJI 10-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI PAŃSTWA POLSKIEGO. JEST ONA PRACĄ ZBIOROWĄ OFICERÓW IX OKRĘGU KORPUSU POD REDAKCJĄ KAPITANÓW: W. WIERZBICKIEGO, B. SKARŻYŃSKIEGO I J. WASZCZUKA. DOCHÓD Z WYDANIA KSIĄŻKI PRZEZNACZONY ZOSTAŁ NA BUDOWĘ SIEROCIŃCA IMIENIA PANI MARSZAŁKOWEJ A. PIŁSUDSKIEJ.

KSIĄŻKĘ MOŻNA ZOBACZYĆ W INTERNECIE NA STRONIE: Korpus Poleski : [jednodniówka] - FBC (<-WEJŚCIE)

NAZWISKA DOWÓDCÓW, ICH STOPNIE WOJSKOWE ORAZ NAZWY JEDNOSTEK IX OKRĘGU KORPUSU ZOSTAŁY PODANE WEDŁUG STANU NA KONIEC 1928r. PRZEDSTAWIONE SĄ RÓWNIEŻ ODZNAKI PAMIĄTKOWE PUŁKÓW.

DOWÓDCA OKRĘGU KORPUSU GENERAŁ BRYGADY MIECZYSŁAW RYŚ-TROJANOWSKI (1881-1945)

MIECZYSŁAW RYŚ-TROJANOWSKI (<-WEJŚCIE)

SZEF ARTYLERII I UZBROJENIA KORPUSU PŁK EUGENIUSZ GAŁUSZCZYŃSKI

SZEF SAPERÓW KORPUSU PŁK NORBERT RUSTOWSKI (1886-)

NORBERT RUSTOWSKI (<-WEJŚCIE)

9 DYON SAMOCHODOWY - TWIERDZA BRZESKA
OD 1930r. 4 BATALION PANCERNY.

DOWÓDCA DYONU MJR JÓZEF ROKICKI (1894-1976)

JÓZEF ROKICKI (<-WEJŚCIE)

PPŁK MAREK KRZYCZKOWSKI W OTOCZENIU OFICERÓW DYONU

SAMOCHODY OSOBOWE W WOJSKU POLSKIM

NA ZDJĘCIU UCZESTNICY KURSU SZKOŁY PODOFICERSKIEJ 4 DYWIZJONU PANCERNEGO W BRZEŚCIU W 1931r.

SAMOCHODY 9 DYWIZJONU SAMOCHODOWEGO NA ULICY BRZEŚCIA.

9 PUŁK SAPERÓW - TWIERDZA BRZESKA

DOWÓDCA PUŁKU PPŁK MIECZYSŁAW WĘŻYK (1889-1963)

MIECZYSŁAW WĘŻYK (<-WEJŚCIE)

9 PUŁK ARTYLERII CIĘŻKIEJ - TWIERDZA BRZESKA< POPRZEDNIA >     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87     < NASTĘPNA >