(Kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

GENERAŁ BRONI WŁADYSŁAW SIKORSKI (1881-1943)

Bitwa o Anglię. Przemówienie Władysława Sikorskiego (<- WEJŚCIE)

GENERAŁ DYWIZJI TADEUSZ KOMOROWSKI (1895-1966)

Jedyny wywiad. 1951r. (<- WEJŚCIE)

GENERAŁ DYWIZJI WŁADYSŁAW ANDERS (1892-1970)

Fragment przemówienia Genarała Andersa w 15 rocznicę bitwy o Monte Cassino (<- WEJŚCIE)

PPŁK JÓZEF BECK (1894-1944) W LATACH 1932-1939 BYŁ MINISTREM SPRAW ZAGRANICZNYCH.

Przemówienie Józefa Becka w Sejmie - 5 maja 1939 (<- WEJŚCIE)

LEGITYMACJE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH


NA STRONACH:
- Polskie szkolnictwo wojskowe w latach 1908-1939 - Wikipedia...
- Wojsko Polskie (II RP) - Wikipedia, wolna encyklopedia
- Struktura Wojska Polskiego przed II Wojną Światową w/g rocznika oficerskiego z 1939r.

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ PODZIELIŁO KRAJ NA X OKRĘGÓW KORPUSÓW. W SKŁAD KORPUSU WCHODZIŁY JEDNOSTKI SAMODZIELNE, TRZY DYWIZJE PIECHOTY I BRYGADA KAWALERII.

DOK: I - WARSZAWA, II - LUBLIN, III - GRODNO, IV - ŁÓDŹ, V - KRAKÓW, VI - LWÓW, VII - POZNAŃ, VIII - TORUŃ, IX - BRZEŚĆ NAD BUGIEM, X - PRZEMYŚL

OBSADA PERSONALNA DOWÓDZTWA IX OKRĘGU KORPUSU W TWIERDZY BRZESKIEJ W LATACH 1921-1939 NA STRONIE: Dowództwo Okręgu Korpusu Nr IX w Brześciu - Wikipedia, wolna encyklopedia


DOWÓDZTWO IX OKRĘGU KORPUSU ZOSTAŁO UTWORZONE W TWIERDZY BRZESKIEJ W 1921r. KORPUSEM DOWODZILI:

- DOWÓDCA, GENERAŁ DYWIZJI FRANCISZEK KRAJOWSKI (1861-1932),

- SZEF SZTABU, PPŁK WIKTOR THOMMÉE (1881-1962)

OFICEROWIE SZTABU IX OKRĘGU KORPUSU

PŁK TADEUSZ ŻUK-RYBICKI, SZEF OKRĘGOWEGO SĄDU WOJSKOWEGO W IX KORPUSIE W TWIERDZY. HISTORYK I ARCHEOLOG ZAŁOŻYŁ W 1938r. MUZEUM TWIERDZY, KTÓRE W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ ZOSTAŁO ZNISZCZONE.

MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI NA ODPRAWIE DOWÓDCÓW OKRĘGU KORPUSU W TWIERDZY BRZESKIEJ W 1931r.

- OPUSZCZA TWIERDZĘ

W 1934r. DOWÓDCA IX OKRĘGU KORPUSU W TWIERDZY - GENERAŁ M. RYŚ-TROJANOWSKI GOŚCIŁ Z RODZINĄ MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO WRAZ Z ADIUTANTAMI.< POPRZEDNIA >     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72     < NASTĘPNA >