(Kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

STAROSTA BRZESKI LEW SAPIEHA (1557-1633) - KANCLERZ I HETMAN WIELKI LITEWSKI

HERBY L. SAPIEHY

W 1596r. OBRADOWAŁ W CERKWI PW. ŚW. MIKOŁAJA W BRZEŚCIU LITEWSKIM (OBECNIE TEREN TWIERDZY) SOBÓR KOŚCIELNY DUCHOWNYCH RZYMSKOKATOLICKICH I PRAWOSŁAWNYCH. NA TYM SOBORZE NASTĄPIŁO ZJEDNOCZENIE OBU KOŚCIOŁÓW ZNANE JAKO UNIA BRZESKA. UNIA JEDNAK NIE ROZWIĄZAŁA PROBLEMÓW RELIGIJNYCH, LECZ ZAOSTRZYŁA KONFLIKTY WYZNANIOWE.

MIEDZIORYT PANORAMY MIASTA I ZAMKU [SZWEDZKIEGO RYSOWNIKA GENERAŁA MAJORA ERYKA JONSONA DAHLBERGA (1625-1703)] W CZASIE OBLĘŻENIA PRZEZ WOJSKA SZWEDZKIE W 1657r. MIEDZIORYT ZNAJDUJE SIĘ W MUZEUM HISTORII MIASTA.

SEJM W WARSZAWIE UCHWALIŁ W 1659r. ZAŁOŻENIE MENNICY W BRZEŚCIU LITEWSKIM, GDZIE W LATACH 1664-1666 BITO LITEWSKIE SZELĄGI MIEDZIANE ZWANE BORATYNKAMI. NAZWA TA POCHODZIŁA OD NAZWISKA WŁOSKIEGO DZIERŻAWCY MENNICY BORATYNIEGO.

MIEDZIORYT BRZESKIEJ MENNICY Z XVII WIEKU

ŚREDNIOWIECZNA MENNICA W POLSCE

MIEDZIORYT DRUKARNI Z XVI WIEKU

HERBY I PIECZĘCIE:
1. MIASTA Z NADANIA KRÓLA POLSKIEGO ZYGMUNTA II AUGUSTA Z 1554r.
2. WOJEWÓDZTWA BRZESKIEGO Z 1565r.
3. WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO Z 1569r.
4. SĄDU MIEJSKIEGO Z LAT 1592-1651
5. MAGISTRATU Z 1650r.
6. MIASTA Z LAT 1742-1775
7. MIASTA Z 1792r.
8. POWIATU BRZEŚCIA LITEWSKIEGO Z 1845r.

KRÓLOWIE POLSCY NA ZNACZKACH WYDANYCH W 1938r.

STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI (1732-1798), OSTATINI KRÓL RZECZPOSPOLITEJ URODZIŁ SIĘ W WOŁCZYNIE KOŁO BRZEŚCIA LITEWSKIEGO. ZMARŁ W SANKT PETERSBURGU, GDZIE ZOSTAŁ POCHOWANY W KOŚCIELE PW. ŚW. KATARZYNY. GDY KOŚCIÓŁ MIAŁ BYĆ ROZEBRANY W 1938r., WŁADZE SOWIECKIE PRZEKAZAŁY SZCZĄTKI KRÓLA DO POLSKI. ZOSTAŁY ONE POCHOWANE W KOŚCIELE PW. ŚW. TRÓJCY W WOŁCZYNIE. PORTRET MONARCHY Z 1793r.

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. TRÓJCY W WOŁCZYNIE, W KTÓRYM KRÓL ST. AUGUST PONIATOWSKI ZOSTAŁ OCHRZCZONY I DRUGI RAZ POCHOWANY W 1938r. PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ SZCZĄTKI JEGO ZAGINĘŁY, A KOŚCIÓŁ W WOŁCZYNIE NA BIAŁORUSI ULEGŁ CAŁKOWITEJ DEWASTACJI.

GENERAŁ TADEUSZ KOŚCIUSZKO (1746-1817) URODZIŁ SIĘ W MERECZOWSZCZYŹNIE W WOJEWÓDZTWIE BRZESKO-LITEWSKIM. NACZELNIK NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH W POWSTANIU 1794r. UCZESTNIK WOJNY O NIEPODLEGŁOŚĆ STANÓW ZJEDNOCZONYCH. ZMARŁ NA EMIGRACJI W SULURZE W SZWAJCARII. PORTRET Z XVIII WIEKU.

JULIAN URSYN NIEMCEWICZ (1758-1841) URODZIŁ SIĘ W SKOKACH KOŁO BRZEŚCIA LITEWSKIEGO. PISARZ, PUBLICYSTA, DZIAŁACZ POLITYCZNY I POSEŁ NA SEJM WIELKI. PODCZAS INSUREKCJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ BYŁ ADIUTANTEM T. KOŚCIUSZKI. W 1833r. OSIADŁ NA EMIGRACJI W PARYŻU. PORTRET Z XVIII WIEKU.


CARSKA TWIERDZA BRZEŚĆ LITEWSKI NAD BUGIEM PRZY UJŚCIU MUCHAWCA


GARNIZON BRZESKI W LATACH 1915-1991 NA STRONIE: Garnizon Brześć

W. W. GUBARENKO, L. G. FIBIK, E. W. HARICZKOWA - AUTORZY KSIĄŻKI "BRZESKA TWIERDZA... FAKTY, ŚWIADECTWA, ODKRYCIA". KSIĄŻKA WYDANA W MIŃSKU W 2004r.

HISTORIA TWIERDZY BRZESKIEJ NA STRONIE: Twierdza brzeska - Wikipedia, wolna encyklopedia

CAR ROSJI MIKOŁAJ I (1796-1855) PO POWSTANIU LISTOPADOWYM W 1831r. PODJĄŁ DECYZJĘ O BUDOWIE TWIERDZY BRZESKIEJ.

HERB WIELKI CESARSTWA ROSYJSKIEGO Z 1882r. WIENIEC ZAWIERA HERBY POSZCZEGÓLNYCH KRÓLESTW CESARSTWA. Z PRAWEJ STRONY JEST ORZEŁ BIAŁY.< POPRZEDNIA >     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69     < NASTĘPNA >