(Kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

Zdjęcia Brześcia nad Bugiem z lat 1919-1939


Brześć nad Bugiem - od 1921r. stolica województwa poleskiego

DEMOGRAFIA MIASTA

1. HERB WOJEWÓDZTWA POLESKIEGO

2. HERB BISKUPSTWA POLESKIEGO

3. HERB BRZEŚCIA LITEWSKIEGO (1919-1922) I NAD BUGIEM (1923-1939)

PLAN MIASTA BRZEŚCIA NAD BUGIEM

W "PRZEWODNIKU PO POLESIU" Z 1935r. PODANO, ŻE BRZEŚĆ POSIADA 50280 MIESZKAŃCÓW, Z TEGO WYZNANIA MOJŻESZOWEGO 53%, RZYMSKO-KATOLICKIEGO 32% I PRAWOSŁAWNEGO 14%.

WIDOK OGÓLNY MIASTA

BUDYNEK POLESKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO Z 1926r. PRZY UL. UNII LUBELSKIEJ

POLESKIE DZIENNIKI WOJEWÓDZKIE Z 1933 ROKU:

- 5 maja (<-WEJŚCIE),

- 26 maja (<-WEJŚCIE),

- 14 września (<-WEJŚCIE),

- 27 września (<-WEJŚCIE),

- 2 listopada (<-WEJŚCIE),

- 13 listopada (<-WEJŚCIE).

BUDYNEK STAROSTWA

BUDYNEK MAGISTRATU NA ROGU ULIC: 3 MAJA I DĄBROWSKIEGO

BUDYNEK SĄDU GRODZKIEGO NA ROGU ULIC: LISTOWSKIEGO I PERECA

BUDYNEK BANKU POLSKIEGO PKO Z 1929r. PRZY UL. UNII LUBELSKIEJ< POPRZEDNIA >     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130     < NASTĘPNA >