(Kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

GODŁO STOLICY APOSTOLSKIEJ

HERB WATYKANU

FRANCISZEK (PAPIEŻ) (<-WEJŚCIE)

PEŁNY TEKST KONKORDATU NA STRONIE:
KONKORDAT MIĘDZY STOLICĄ APOSTOLSKĄ I RZECZYPOSPOLITĄ POLSKĄ PODPISANY W WARSZAWIE DNIA 28.07.1993r. (<-WEJŚCIE)

KOŚCIÓŁ KATOLICKI PW. PODWYŻSZENIA ŚW. KRZYŻA PRZY UL. LENINA D. UL. UNII LUBELSKIEJ

- W PRZEBUDOWANYM KOŚCIELE (USUNIĘTO WIEŻE I WYKONANO KOPUŁĘ) W LATACH 1948-1991 BYŁO MUZEUM KRAJOZNAWCZE.

- KOŚCIÓŁ ZOSTAŁ ZWRÓCONY WIERNYM W 1992r. ARCYBISKUP KAZIMIERZ ŚWIĄTEK NA NOWO KONSEKROWAŁ SPROFANOWANĄ I PRZEBUDOWANĄ ŚWIĄTYNIĘ ORAZ POŚWIĘCIŁ NOWE DZWONY O IMIONACH: JAN PAWEŁ II I ŚW. KAZIMIERZ.
PARAFIA PRZY KOŚCIELE POWSTAŁA 30.07.2008r.

KOŚCIÓŁ PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W BRZEŚCIU (<-WEJŚCIE)

- POMNIK JANA PAWŁA II (1920-2005) POSTAWIONY PRZED KOŚCIOŁEM PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W 2008r.

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II ŻYCIORYS PAPIERZA POLAKA (<-WEJŚCIE)

POGRZEB JANA PAWŁA II 8.04.2015 (<-WEJŚCIE)

ODSŁONIĘCIE FIGURY ŚW. JÓZEFA PRZY KOŚCIELE ODBYŁO SIĘ 8.12.2010r.

FIGURA MATKI BOSKIEJ PRZY KOŚCIELE

W 2010r. ZOSTAŁ ODSŁONIĘTY NOWY OŁTARZ GŁÓWNY.

WNĘTRZE KOŚCIOŁA

KONSULAT GENERALNY RP W BRZEŚCIU ZORGANIZOWAŁ W KOŚCIELE KONCERT KOLĘD ŚPIEWAKÓW Z GDAŃSKA W 2014r.< POPRZEDNIA >     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131     < NASTĘPNA >