(Kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

ALBUM

BRZEŚĆ I TWIERDZA NAD BUGIEM

DZIEJE MIASTA, TWIERDZY I POLESIA


UNIKALNE ZDJĘCIA, PLANY I DOKUMENTY Z OKRESU OD XVII DO XX WIEKU ZOSTAŁY ZEBRANE I OPISANE Z MYŚLĄ O ZACHOWANIU PAMIĘCI O KRESACH II RP DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ

Album zawiera 3020 opisanych zdjęć, planów i dokumentów, które przedstawiają:


 • wydarzenia historyczne od czasu uzyskania przez Brześć Litewski praw miejskich w 1390r.,
 • Brześć Litewski w czasie zaborów, zdjęcia z lat 1900-1918,
 • etapy budowy carskiej twierdzy w latach 1836-1915,
 • utworzoną 1 kompanię kadrową w Krakowie po wybuchu I Wojny Światowej w 1914r.
 • odzyskaną przez Polskę niepodległość w 1918r.
 • bitwę warszawską 1920r. - cud nad Wisłą
 • autorów książek z okresu miedzywojennego i współcześnych, piszących o Polesiu, Brześciu i Twierdzy nad Bugiem,
 • krajobraz Polesia - rzeki, jeziora, kanały, góry i kurorty,
 • miasteczka województwa poleskiego oraz nazwiska wybitnych Polaków tam urodzonych,
 • obiekty Brześcia i twierdzy z okresu międzywojennego,
 • zdjęcia mieszkańców Polesia i Brześcia ukazujące modę na Kresach w latach 1925-1939,
 • z okresu międzywojennego kościelne metrykalne świadectwa ślubne, urodzin i zgonów, legitymacje i świadectwa szkolne oraz dowody osobiste i legitymacje służbowe,
 • jednostki wojskowe IX Poleskiego Okręgu Korpusu z siedzibą dowództwa w twierdzy,
 • sztandary i odznaki pamiątkowe jednostek Wojska Polskiego w latach 1920-1939,
 • walki o twierdzę w 1939, 1941 i w 1944r.


Przedstawione są również obiekty współczesnego Brześcia oraz ruiny i pamiątkowy kompleks twierdzy brzeskiej.
Album można zobaczyć w internecie na stronie www.albumbrzesc.polserwer.pl.

JERZY GRUSZCZYŃSKI

POLSKA

Bydgoszcz, telefon 52 343 71 14

Słowo wstępne

       Urodziłem się na Polesiu w wojskowym szpitalu w Twierdzy brzeskiej. W Brześciu nad Bugiem mieszkałem do 1946 r. Przez sentyment do mego miejsca urodzenia i do rodzinnego miasta w okresie kilku lat opracowałem ten album. Pierwszy etap został zakończony w 2004 r. na moje 70 urodziny. Jest to pierwsze takie opracowanie, w którym zdjęcia ustawione chronologicznie pochodzące z kilku źródeł stworzyły obszerny materiał. Album opracowałem z myślą o Polakach urodzonych na Polesiu, a szczególnie w Brześciu. Osoby te oglądając zdjęcia będą mogły powspominać spędzone za Bugiem młodzieńcze lata, które są zawsze bliskie i drogie sercu. Pragnąłbym również udostępnić go osobom, które będą zainteresowane utraconymi Kresami wraz z dawną stolicą województwa poleskiego i Twierdzą. Dlatego będę chciał zapropagować album w dostępnej mi prasie i poprzez internet.

       Mijają lata, a tęsknota pozostała za rodzinnym krajem, grobami najbliższych, za ulicami i krajobrazem miasta. Co parę lat (od 1985r. do 2012r.) odwiedzałem rodzinne strony i te kilkudniowe pobyty w Brześciu były wzruszającym przeżyciem. Mam też tragiczne wspomnienia związane z terrorem okupantów – agresorów z zachodu i wschodu Polski, jak również wspomnienia wojenne związane z przejściem frontów w 1939, 1941 i 1944 roku. W rezultacie tego uległo zniszczeniu dużo domów w mieście i prawie wszystkie obiekty w twierdzy posiadające wartość historyczną i architektoniczną. Całkowicie zostały zniszczone klasztory z przełomu XVI i XVII wieku oraz budynki szpitala.

       Przed wojną Brześć liczył 53 000 mieszkańców, a obecnie ma 340 000. Zdjęcia współczesne miasta oraz twierdzy – już jako pamiątkowy kompleks – są kolorowe. Chciałbym podziękować instytucjom i osobom, których materiały zostały wykorzystane w opracowanym albumie.Zastrzegam prawa autorskie do mojego albumu w internecie!