(Kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

NOMINACJE OFICERSKIE

ZBIGNIEW MIERZWIŃSKI AUTOR KSIĄŻKI "GENERAŁOWIE II RZECZYPOSPOLITEJ" WYDANEJ W DWÓCH TOMACH: W 1990 I W 1995r.

MARSZAŁEK POLSKI JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935)

MARSZAŁEK POLSKI EDWARD RYDZ-ŚMIGŁY (1886-1941). W LATACH 1921-1935 INSPEKTOR ARMII, OD 1935r. GENERALNY INSPEKTOR SIŁ ZBROJNYCH. NACZELNY WÓDZ PODCZAS WOJNY OBRONNEJ POLSKI W 1939r. 17.09.1939r. PRZESZEDŁ DO RUMUNII I ZOSTAŁ INTERNOWANY. POWRÓCIŁ DO OKUPOWANEJ POLSKI I ZMARŁ W 1941r. POD NAZWISKIEM ADAM ZAWISZA.
ŻYCIORYS MARSZAŁKA NA STRONIE: Edward Śmigły-Rydz - Wikipedia, wolna encyklopedia

BUŁAWA MARSZAŁKA E. RYDZA-ŚMIGŁEGO

GENERAŁ BRONI KAZIMIERZ SOSNKOWSKI (1885-1969)

GENERAŁ BRONI WŁADYSŁAW SIKORSKI (1881-1943)

GENERAŁ DYWIZJI TADEUSZ KOMOROWSKI (1895-1966)

GENERAŁ DYWIZJI WŁADYSŁAW ANDERS (1892-1970)

PPŁK JÓZEF BECK (1894-1944) W LATACH 1932-1939 BYŁ MINISTREM SPRAW ZAGRANICZNYCH.

LEGITYMACJE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH


NA STRONACH:
- Polskie szkolnictwo wojskowe w latach 1908-1939 - Wikipedia...
- Wojsko Polskie (II RP) - Wikipedia, wolna encyklopedia
- Struktura Wojska Polskiego przed II Wojną Światową w/g rocznika oficerskiego z 1939r.

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ PODZIELIŁO KRAJ NA X OKRĘGÓW KORPUSÓW. W SKŁAD KORPUSU WCHODZIŁY JEDNOSTKI SAMODZIELNE, TRZY DYWIZJE PIECHOTY I BRYGADA KAWALERII.

DOK: I - WARSZAWA, II - LUBLIN, III - GRODNO, IV - ŁÓDŹ, V - KRAKÓW, VI - LWÓW, VII - POZNAŃ, VIII - TORUŃ, IX - BRZEŚĆ NAD BUGIEM, X - PRZEMYŚL

OBSADA PERSONALNA DOWÓDZTWA IX OKRĘGU KORPUSU W TWIERDZY BRZESKIEJ W LATACH 1921-1939 NA STRONIE: Dowództwo Okręgu Korpusu Nr IX w Brześciu - Wikipedia, wolna encyklopedia


DOWÓDZTWO IX OKRĘGU KORPUSU ZOSTAŁO UTWORZONE W TWIERDZY BRZESKIEJ W 1921r. KORPUSEM DOWODZILI:

- DOWÓDCA, GENERAŁ DYWIZJI FRANCISZEK KRAJOWSKI (1861-1932),< POPRZEDNIA >     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58     < NASTĘPNA >