(Kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

PIERWSZY RAZ W XXI WIEKU POLSKA JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA "NEMO" ZAWINĘŁA PRZY BRAMIE TERESPOLSKIEJ DO TWIERDZY W DNIU 23.06.2019r.

BRAMA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA -
DAWNA BRAMA BIELSKA

REDAKACJA TYGODNIKA "POLITYKA" PRZEDSTAWIŁA REGULAMIN KONKURSU I WYNIKI W NUMERACH 27 I 50 Z 2005 r. WYNIKI PODANE SĄ RÓWNIEŻ W INTERNECIE: Polityka nr 50 (2534) z dnia 2005.12.17 (str. 4 poz. 63). Z PONAD 200 NADESŁANYCH PRAC OPRÓCZ TYCH NAGRODZONYCH WYRÓŻNIONO PRACE PRZEDSTAWIAJĄCE HITY I CIEKAWOSTKI. WŚRÓD WYRÓŻNIONYCH JEST MOJA STRONA INTERNETOWA O BRZEŚCIU I TWIERDZY NAD BUGIEM.


W opracowaniu strony internetowej brały udział:
- polonistka Alina Gruszczyńska konsultowała podane opisy,
- germanistka Hanna Gruszczyńska tłumaczyła teksty z języka niemieckiego.
Tłumaczenia tekstów z języka rosyjskiego dokonał autor strony internetowej.

Przedstawione zdjęcia na stronie internetowej pochodzą z następujących źródeł:
- zbiory własne,
- uzyskane z internetu przeze mnie i mojego wnuka Mikołaja,
- z 59 książek, których tytuły podane są na stronie internetowej,
- z "Echa Polesia" kwartalnika Zjednoczenia Społecznego Związku Polaków na Białorusi z redakcją w Brześciu,
- na podanych w albumie 158 stronach internetowych przedstawiono 44 filmy, dodatkowe zdjęcia, życiorysy i opisy wydarzeń historycznych.
Zdjęcia udostępnili:
- Danuta Waszczukówna-Kamieniecka z Londynu,
- inż. Władysław Najbicz z Bydgoszczy,
- dr Zygmunt Popiel z Warszawy,
- Piotr Nowicki z Nysy,
- Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka J. Piłsudskiego w Warszawie,
- Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie,
- Muzeum im. gen. W. Sikorskiego w Londynie,
- Muzeum Obrony Twierdzy w Brześciu.


Album uaktualniono w dniu 13.12.2019r.
< POPRZEDNIA >     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61     < NASTĘPNA >