(Kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

ŻOŁNIERZE SOWIECCY PRZED WYWIEZIENIEM DO OBOZU JENIECKIEGO.

NA STRONIE: Jeńcy sowieccy w niewoli niemieckiej (1941-1945) - Wikipedia, wolna encyklopedia

SIOSTRY ZE SZPITALA ORAZ ŻONY I DZIECI OFICERÓW ARMII SOWIECKIEJ W NIEWOLI NIEMIECKIEJ.

A. HITLER (DRUGI Z LEWEJ) I B. MUSSOLINI (OSTATNI PO PRAWEJ) WIZYTUJĄ 26.08.1941r. ZDOBYTĄ TWIERDZĘ BRZESKĄ. JADĄ SAMOCHODEM TERENOWYM (NA POKRYWIE BAGAŻNIKA GODŁO 45 DYWIZJI PIECHOTY WEHRMACHTU) PRZEZ MOST NA BUGU. W GŁĘBI ZNISZCZONA BRAMA SAPERSKA.

CZOŁGI NIEMIECKIE W BRZEŚCIU.

JESIENIĄ 1941r. LUDNOŚĆ ŻYDOWSKA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA W GETCIE W BRZEŚCIU. GETTO ZNAJDOWAŁO SIĘ W OBRĘBIE ULIC: OD UL. 3 MAJA DO UL. JAGIELLOŃSKIEJ I OD UL. DĄBROWSKIEGO DO UL. KOBRYŃSKIEJ. TEREN OBEJMOWAŁ PRAWIE JEDNĄ CZWARTĄ CENTRUM MIASTA.

NA STRONACH:
- Getto w Brześciu nad Bugiem - Wikipedia, wolna encyklopedia
- Getto w Brześciu - miejsca martyrologii - zabytki... - Wirtualny Sztetl

ZATRZYMANI ŻYDZI ZOSTALI DOPROWADZENI DO GETTA.

TABLICE INFORMACYJNE NA OGRODZENIU GETTA:
- "OBSZAR ZAMIESZKAŁY PRZEZ ŻYDÓW WSTĘP WZBRONIONY",
- "ZAMKNIĘTE DLA PIESZYCH".

TABLICA NA OGRODZENIU GETTA W BRZEŚCIU Z 1942r. Z NAPISEM: OSTRZEŻENIE / WSTĘP DO DZIELNICY ŻYDOWSKIEJ DLA MIEJSCOWEJ LUDNOŚCI ARYJSKIEJ JEST POD SUROWĄ KARĄ WZBRONIONY / KOMENDANT MIASTA. NAPIS JEST W JĘZYKU NIEMIECKIM, ROSYJSKIM I POLSKIM.< POPRZEDNIA >     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58     < NASTĘPNA >