(Kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

BUDYNEK KOSZAROWY SZKOŁY KADETÓW IM. ALEKSANDRA II

ODZNAKA PAMIĄTKOWA SZKOŁY KADETÓW

PRZYJAZD CARA ALEKSANDRA III DO BRZEŚCIA W 1886r.

POWITANIE CARA PRZED CERKWIĄ PW. ŚW. MIKOŁAJA W TWIERDZY.

PERSONEL SZPITALA WOJSKOWEGO

MEDAL ZA GORLIWOŚĆ ALEKSANDRA III

MEDAL POŚMIERTNY ALEKSANDRA III

ŻETONY CARSKIEJ ARMII W DOWÓDZTWIE GARNIZONU BRZEŚĆ LITEWSKI ZWANE "LICZNYMI ZNAKAMI".

SAPERZY I ARTYLERZYŚCI CARSKIEJ ROSJI W FORTACH TWIERDZY NA POCZĄTKU XX WIEKU.

W WYNIKU DZIAŁAŃ WOJENNYCH PODCZAS I WOJNY ŚWIATOWEJ W BRZEŚCIU I W TWIERDZY PRZEBYWAŁY NIEMIECKIE WOJSKA OKUPACYJNE OD 09.1915r. DO 02.1919r. WOJSKA NIEMIECKIE OPUŚCIŁY MIASTO I TWIERDZĘ BEZ WALKI.

WEJŚCIE GŁÓWNE DO FORTU

BRAMA PÓŁNOCNA

BRAMA POŁUDNIOWA

BRAMA WSCHODNIA< POPRZEDNIA >     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54     < NASTĘPNA >