(Kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

PRAWA I LEWA STRONA LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 82 PUŁKU NADANA ŻOŁNIERZOWI ZAWODOWEMU FELIKSOWI GRUSZCZYŃSKIEMU W 1929r.

W CZASIE WOJNY Z NIEMCAMI W 1939r. POLSCY ŻOŁNIERZE NOSILI IMIENNE ALUMINIOWE NIEŚMIERTELNIKI, A W POLSKICH SIŁACH ZBROJNYCH NA ZACHODZIE MIELI NIEŚMIERTELNIKI PLASTYKOWE. PRZEDSTAWIONE NIEŚMIERTELNIKI NALEŻAŁY DO F. GRUSZCZYŃSKIEGO Z 82 PUŁKU PIECHOTY.

STOWARZYSZENIE "RODZINA WOJSKOWA" POWSTAŁO W WOJSKU POLSKIM W 1925r. PRZEDSTAWIONA ODZNAKA NALEŻAŁA DO ŻONY F. GRUSZCZYŃSKIEGO.

NA STRONIE: Małżeństwa oficerów WP w II Reczypospolitej > Artelis

CHRZCINY W RODZINIE WOJSKOWEJ

CZŁONKINIE ZARZĄDU KOŁA STOWARZYSZENIA "RODZINA WOJSKOWA" Z DOWÓDCĄ 82 PUŁKU PPŁK DYPL. PRYMUSEM ŻELICHOWSKIM W 1933r.

CZŁONKINIE KOŁA "RW" PRZY 82 PUŁKU NA SALI OBRAD.

LEGITYMACJE OSOBISTE ŻON ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH 82 PUŁKU.

ŻETON - MONETA ZASTĘPCZA SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW "SYBIRAK" Z 82 PUŁKU.

GENERAŁ DYWIZJI FRANCISZEK KRAJOWSKI NA ZAWODACH SPORTOWYCH W 82 PUŁKU.

NAGRODY ZDOBYTE NA ZAWODACH SPORTOWYCH PRZEZ ŻOŁNIERZY 82 PUŁKU.

PLAKAT Z 1921r.

PLAKAT Z 1922r.

KOMPANIA ZWIĄZKU STRZELECKIEGO NA PLACU KOSZAROWYM 82 PUŁKU PRZED POWITANIEM PREZYDENTA RP PROFESORA IGNACEGO MOŚCICKIEGO (1867 +1946 W SZWAJCARII).

PREZYDENT RP UCZESTNICZYŁ W UROCZYSTOŚCIACH POŚWIĘCENIA I WRĘCZENIA REGULAMINOWEJ CHORĄGWI 82 PUŁKOWI, UFUNDOWANEJ PRZEZ SEJMIK POWIATU BRZESKIEGO. CHORĄGIEW TA ZOSTAŁA WRĘCZONA W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ POWSTANIA PUŁKU NA SYBERII W DNIU ŚWIĘTA PUŁKOWEGO 1.07.1928r.< POPRZEDNIA >     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61     < NASTĘPNA >