(Kliknij na zdjęcie aby powiększyć)


ZAMEK


OPISANE DZIEJE ZAMKU, BRZEŚCIA I TWIERDZY NAD BUGIEM DOSTĘPNE POD HASŁEM: Brześć - Miasto, które wciąż gości w sercach naszych.

I. B. ŁAWROSKA AUTORKA KSIĄŻKI "ZAMEK" WYDANEJ W BRZEŚCIU W 1991r.

ZAMEK OBRONNY BERESTIE Z XIII WIEKU. POCZĄTKOWO BYŁ DREWNIANY OTOCZONY ROWEM I WAŁAMI. W XV WIEKU BYŁ JUŻ ZBUDOWANY Z KAMIENIA I DREWNA. POSIADAŁ BASZTY I WIEŻĘ. OBRAZ W. KOWALCZUKA Z 1996r. ZNAJDUJE SIĘ W MUZEUM HISTORII MIASTA BRZEŚCIA.

MAKIETA I PŁASKORZEŹBA BERESTIA Z XVII WIEKU

BRZEŚĆ OTRZYMAŁ PRAWA MIEJSKIE W 1390r. (PRAWO MAGDEBURSKIE) Z NADANIA KRÓLA POLSKIEGO WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY. OBRAZ W. KOWALCZUKA Z 1996r. ZNAJDUJE SIĘ W MUZEUM HISTORII MIASTA.

SZEŚCIOKROTNIE ODNAWIANY AKT LOKACYJNY BRZEŚCIA.

KSIĄŻĘ WIELKI LITEWSKI WITOLD (1352-1430) W BITWIE POD GRUNWALDEM W 1410r. STAŁ NA CZELE WOJSK LITEWSKICH. FRAGMENT OBRAZU J. MATEJKI Z 1878r.

HERB RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW

HERBY WOJEWÓDZTW NA RUSI:
1. KIJOWSKIEGO
2. CZERNIHOWSKIEGO
3. BRACKIEGO
4. RUSKIEGO
5. PODOLSKIEGO
6. WOŁYŃSKIEGO

KSIĄŻĘ MIKOŁAJ RADZIWIŁŁ ZWANY CZARNYM (1515-1565) - MARSZAŁEK, KANCLERZ WIELKI LITEWSKI I STAROSTA BRZESKI ZAŁOŻYŁ DRUKARNIĘ W BRZEŚCIU LITEWSKIM, Z KTÓREJ W 1563r. WYSZŁA W JĘZYKU POLSKIM BIBLIA BRZESKA ZWANA RADZIWIŁŁOWSKĄ (WYDANIE KALWIŃSKIE). BYŁA DRUKOWANA GOTYKIEM I LICZYŁA 738 STRON. ZAMIESZCZONO W NIEJ PEŁNY TEKST PISMA ŚWIĘTEGO.

HERB M. RADZIWIŁŁA

BIBLIA BRZESKA WYDANA W 1563r.

STAROSTA BRZESKI LEW SAPIEHA (1557-1633) - KANCLERZ I HETMAN WIELKI LITEWSKI

HERBY L. SAPIEHY

W 1596r. OBRADOWAŁ W CERKWI PW. ŚW. MIKOŁAJA W BRZEŚCIU LITEWSKIM (OBECNIE TEREN TWIERDZY) SOBÓR KOŚCIELNY DUCHOWNYCH RZYMSKOKATOLICKICH I PRAWOSŁAWNYCH. NA TYM SOBORZE NASTĄPIŁO ZJEDNOCZENIE OBU KOŚCIOŁÓW ZNANE JAKO UNIA BRZESKA. UNIA JEDNAK NIE ROZWIĄZAŁA PROBLEMÓW RELIGIJNYCH, LECZ ZAOSTRZYŁA KONFLIKTY WYZNANIOWE.< POPRZEDNIA >     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54     < NASTĘPNA >