(Kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

WSTRZĄSAJĄCE ODKRYCIE W BRZEŚCIU - SZCZĄTKI OKOŁO 600 OSÓB ZNALEZIONO NA TERENIE BUDOWY W CENTRUM MIASTA. JEST TO MASOWY GRÓB Z CZASÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ, W KTÓRYM POCHOWANO ROZSTRZELANYCH PRZEZ NIEMCÓW ŻYDÓW Z BRZESKIEGO GETTA.

CERKIEW BRACKA PW. ŚW. MIKOŁAJA Z 1906r. (PRZY UL. SOWIECKIEJ D. UL. DĄBROWSKIEGO) I ŚCIANA Z IKONAMI (IKONOSTAS) ODDZIELAJĄCA CZĘŚĆ OŁTARZOWĄ OD NAWY. ZDJĘCIA Z 2007r.

CERKIEW - SOBÓR KATEDRALNY PW. ŚW. SZYMONA Z 1865r. PRZY UL. P. MASZEROWA D. UL. JAGIELLOŃSKA

POMNIK "AFANASIJ BRZESKI" PRZY SOBORZE KATEDRALNYM

CERKIEW - SOBÓR WOSKRESIEŃSKI PW. ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO Z 1995r. PRZY UL. MOSKIEWSKIEJ D. UL. SZEPTYCKIEGO

ŚLUB W CERKWI PRAWOSŁAWNEJ< POPRZEDNIA >     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86     < NASTĘPNA >