(Kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

WIDOK NA CERKIEW

PIŃSK

KATEDRA, DAWNY KOŚCIÓŁ FRANCISZKANÓW Z 1647r.

WIDOK Z MOSTU NA PINĘ I KOLEGIUM JEZUITÓW Z 1675r.

PAŁAC BUTRYMOWICZÓW Z 1790r.

KOŚCIÓŁ Z DZWONNICĄ PW. ŚW. BARBARY

BUDYNEK MAGISTRATU

ODDZIAŁ MARYNARZY FLOTY PIŃSKIEJ PODCZAS PROCESJI BOŻEGO CIAŁA W 1937r.

TARG NAD PINĄ

RÓŻANA

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. TRÓJCY Z 1617r.

CERKIEW POUNICKA PW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA, DAWNEGO KLASZTORU BAZYLIANÓW Z 1779r.

RUINY SYNAGOGI WYBUDOWANEJ W 1775r.

JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH REZYDENCJI MAGNACKICH WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO, WYBUDOWANA NA POCZĄTKU XVII WIEKU Z FUNDACJI LWA SAPIEHY, OD 1944r. ZNAJDUJE SIĘ W STANIE RUINY.

PRUŻANA

KOŚCIÓŁ KATOLICKI PW. WNIEBOWSTĄPIENIA NMP Z 1883r.

PAŁACYK SZWYKOWSKICH Z 1850r.

ULICA ZAMKOWA, W GŁĘBI WIDOCZNE KOPUŁY SOBORU< POPRZEDNIA >     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60     < NASTĘPNA >