(Kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

CERKIEW PW. MATKI BOŻEJ TICHWIŃSKIEJ Z 1999r. PRZY UL. WOŁGOGRADZKIEJ.

KRZYŻ POSTAWIONY W MIEJSCU SPALONEJ W 1960r. DREWNIANEJ CERKWI PW. ŚW. TRÓJCY NA CMENTARZU PRAWOSŁAWNYM PRZY UL. MOSKIEWSKIEJ D. UL. SZEPTYCKIEGO.

POMNIK POSTAWIONY NA CMENTARZU PRAWOSŁAWNYM KU CZCI POMORDOWANYCH ŻYDÓW W BRZEŚCIU I NA POLESIU, W CZASIE OKUPACJI NIEMIECKIEJ W LATACH 1941-1944.

ZACHOWANA Z XIX WIEKU SYNAGOGA CHÓRALNA W KOWNIE

ŚLUB W SYNAGODZE

SYNAGOGA W BRZEŚCIU PRZY UL. DĄBROWSKIEGO ZOSTAŁA ZBURZONA PRZEZ NIEMCÓW W 1942r.

KIRKUT - CMENTARZ ŻYDOWSKI PRZY ULICY CICHEJ PO WOJNIE ZOSTAŁ ZLIKWIDOWANY. TERAZ NA TYM TERENIE JEST STADION PIŁKARSKI.

KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI Z 1938r. PRZY UL. K. MARKSA D. UL. ZYGMUNTOWSKA. PO 1945r. PARAFIA EWANGELICKA W BRZEŚCIU PRZESTAŁA ISTNIEĆ. OBIEKT WYNAJMOWANY JEST PRZEZ PRYWATNE FIRMY.

ZACHOWANY KOŚCIÓŁ EWANGELICKI Z XIX WIEKU PW. ŚW. JANA W GRODNIE.

ŚLUB W KOŚCIELE EWANGELICKIM


PAŁACYKI POBUDOWANE W XIX WIEKU


- PRZY UL. MICKIEWICZA

- PRZY UL. PUSZKINA D. UL. 3 MAJA


- POBUDOWANE W LATACH TRZYDZIESTYCH XX WIEKU


- PRZY UL. LEWANIEWSKIEGO D. UL. PUŁAWSKIEGO< POPRZEDNIA >     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72     < NASTĘPNA >