(Kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

- DELEGAT GMINY SKŁADA MELDUNEK STAROŚCIE BRZESKIEMU,

- CZŁONKOWIE PREZYDIUM PRZYJMUJĄ POCHÓD DOŻYNKOWY,

- OSADNICZKI ZWIĄZKU ROLNICZEGO I CZŁONKOWIE ZWIĄZKU STRZELECKIEGO NIOSĄ WIEŃCE DOŻYNKOWE.

- KOSIARZE W POCHODZIE DOŻYNKOWYM

DEFILADY WOJSKOWE W BRZEŚCIU ODBYWAŁY SIĘ NA UL. UNII LUBELSKIEJ W DNIU 3 MAJA I 11 LISTOPADA.

FILM Z PARADY W WARSZAWIE NA STRONIE: Parada Wojska Polskiego - 1936 - YouTube (<- WEJŚCIE)

DEFILUJĄ KOMPANIE PIECHOTY I POJAZDY MECHANICZNE, W TLE WIDAĆ BUDYNEK BANKU PKO.

W XX ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ W 1938r. ZOSTAŁ WYDANY PLAKAT ZE ZDJĘCIAMI: J. PIŁSUDSKIEGO, I. MOŚCICKIEGO I E. RYDZA-ŚMIGŁEGO.


NA KONFERENCJACH W JAŁCIE I POCZDAMIE J. STALIN USTALIŁ NOWE GRANICE POLSKI ZA ZGODĄ SZEFÓW RZĄDÓW MOCARSTW SOJUSZNICZYCH UCZESTNICZĄCYCH W II WOJNIE ŚWIATOWEJ. POLSKA UTRACIŁA NA RZECZ ZWIĄZKU SOWIECKIEGO WSCHODNIE TERENY Z BRZEŚCIEM NAD BUGIEM, WILNEM I LWOWEM.


JAŁTAŃSKA KONFERENCJA 4-11.02.1945r. OD LEWEJ: W. CHURCHILL (W. BRYTANIA), F. ROOSEVELT (USA), J. STALIN (ZSRR).

POCZDAMSKA KONFERENCJA 17.07 - 2.08.1945r. OD LEWEJ: C.ATTLEE (W. BRYTANIA), H.TRUMAN (USA), J. STALIN (ZSRR).< POPRZEDNIA >     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76     < NASTĘPNA >