(Kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

PLAN MIASTA BRZEŚCIA NAD BUGIEM

W "PRZEWODNIKU PO POLESIU" Z 1935r. PODANO, ŻE BRZEŚĆ POSIADA 50280 MIESZKAŃCÓW, Z TEGO WYZNANIA MOJŻESZOWEGO 53%, RZYMSKO-KATOLICKIEGO 32% I PRAWOSŁAWNEGO 14%.

WIDOK OGÓLNY MIASTA

BUDYNEK POLESKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO Z 1926r. PRZY UL. UNII LUBELSKIEJ

POLESKI DZIENNKI WOJEWÓDZKI 1933.11.13 NR 23 - PODLASKA (<- WEJŚCIE)

BUDYNEK STAROSTWA

BUDYNEK MAGISTRATU NA ROGU ULIC: 3 MAJA I DĄBROWSKIEGO

BUDYNEK SĄDU GRODZKIEGO NA ROGU ULIC: LISTOWSKIEGO I PERECA

BUDYNEK BANKU POLSKIEGO PKO Z 1929r. PRZY UL. UNII LUBELSKIEJ

WYBRANE MONETY I BANKNOTY RP Z OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO< POPRZEDNIA >     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89     < NASTĘPNA >