(Kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

NIEKTÓRE BANKNOTY CARSKIEJ ROSJI

JEDEN RUBEL

TRZY RUBLE

PIĘĆ RUBLI

DZIESIĘĆ RUBLI

DWADZIEŚCIA PIĘĆ RUBLI

STO RUBLI

DWIEŚCI PIĘĆDZIESIĄT RUBLI

TYSIĄC RUBLI

POCIĄG KURIERSKI (POŚPIESZNY) NA PERONIE DWORCA

GRUPA KOLEJARZY PRACUJĄCYCH NA STACJI BRZEŚĆ LITEWSKI

PARK MIEJSKI O POWIERZCHNI 8HA POWSTAŁ W POŁOWIE XIX WIEKU. ZDJĘCIA PARKU NA POCZTÓWKACH Z POCZĄTKU XX WIEKU POCHODZĄ Z ARCHIWUM ALEKSANDRA PASZCZUKA Z BRZEŚCIA.

POZDROWIENIE Z BRZEŚCIA LITEWSKIEGO< POPRZEDNIA >     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89     < NASTĘPNA >